Museum Ovartaci flytter fra Katrinebjerg til Olof Palmes Alle

Forberedelserne af sidste flytningsetape frem mod åbningen af det nye Museum Ovartaci på Olof Palmes Alle indledes for alvor i november 2021.

Derfor intensiverer vi aktiviteterne på Katrinebjergvej i oktober og første del af november med ekstra rundvisninger. Fra slutningen af november nedlukkes aktiviteterne på Katrinebjergvej til gengæld fyldes Pop-up museet i Skejby med aktiviteter, udstillinger og når vi nærmer os december med juleværksted og julemarked.

Sideløbende med flytningen arbejdes der intenst på udvikling af nye udstillinger, mens der indrettes arbejdspladser og mindre dele af samlingerne gennemgås og placeres i det nye arkiv.

Det nye Museum Ovartaci på Olof Palmes Alle ventes at åbne i sommeren 2022.

Kulturhus Bunkeren - Museum Ovartaci

"Kulturhus Bunkeren” bliver navnet på bygningen på Olof Palmes Allé 11. Navnet "Bunkeren" er et kælenavn fra tiden, hvor DJMX's studerende henviste til den rå arkitektur, og kulturhuset refererer til de mange forskellige aktiviteter, som huset kommer til at rumme ud over Museum Ovartaci.

Det er navneudvalget bestående af repræsentanter fra Museum Ovartacis bestyrelse, FO Aarhus og museumsleder Mia Lejsted, der efter et grundigt arbejde har vedtaget navnet. Kombinationen, hvor "Museum Ovartaci" deler facaden med ”Kulturhus Bunkeren”, gør det umiddelbart klart, at museet drives og fungerer som en selvstændig institution inden for kulturhuset. Dette var vigtigt for ledelsen og bestyrelsen for museet.

Arrangementer i efteråret 2021

De første events finder sted i den nye bygning fra dette efterår, når FO Aarhus og museet inviterer repræsentanter fra Business Park Skejby til en netværksmiddag den 5. oktober. I denne sammenhæng vil Mia Lejsted præsentere fremtidsvisionen for vores museum for 2022.

Den 12. oktober afholder FO Aarhus en indsamlingsmiddag til velgørenhedsorganisationen Kirkens Korshær, hvor museet også vil præsentere sig selv.

Fra november finder den første museums-udstilling sted i de nye lokaler. Her præsenterer vores ungdomsambassadører deres kuratering over emnet "Kropsidealer" i vores særudstillingsrum. Vi er glade for samarbejdet med det unge team, og glæder os til at mennesker og kulturliv flytter  ind i den nye bygning!

Open Call

På Museum Ovartaci har vi inviteret en håndfuld unge til at udvikle en udstilling for og med andre unge. Det vil sige, at vi på museet er trådt i baggrunden og har overladt scenen til de unge.

Udstillingens tematik er rammesat af de unge, og omdrejningspunktet er kropsidealers undertrykkelse og frigørelse af mennesket i en tid, hvor vi påvirkes af mediernes idealbilleder og forskellige samfundsnormer. Det er intentionen, at udstillingen skal danne grundlag for en udvidet, tryg samtale om et relevant, samfundsaktuelt emne.

”Kropsidealer er et super vigtigt emne at starte samtale om, fordi det er en konstant kraft i vores samfund” siger ungdomsambassadør ved Museum Ovartaci, Anne-Mette Kristensen.

Udstillingen er tænkt som et polyfonisk samtalerum, hvor forskellige vinkler og personlige fortællinger vil kunne opleves i en lang række mindre værker i A5 (21 x 15cm). Derfor inviterer Museum Ovartaci gennem et open call kunstnere, fotografer, performere og andre kreative personer til at bidrage til særudstillingen.

Læs mere om betingelserne for udstillingens open call på museets hjemmeside
K7

Museum Ovartaci er en del af det landsdækkende initiativ K7, der giver unge mellem 18-27 år gratis adgang til kulturen i hele uge 37. I samarbejde med Golden Days er 111 museer kunsthaller og kulturinstitutioner gået sammen for at realisere initiativet.

Er du mellem 18-27 år gammel, kan du således fra mandag d. 13. september til søndag d. 19. september 2021 få gratis adgang til 111 museer og udstillingssteder over hele landet. Det eneste, du skal gøre, er at troppe op på museet eller udstillingsstedet og medbringe billed-id.

K7 er støttet af Spar Nord Fonden og Københavns Kommune.

K står for kultur.

Og 7 står for 7 dage, uge 37 og op til 27 år.

Ambitionen med K7 er at gøre de danske kulturinstitutioner mere tilgængelige for et ungt publikum. K7 er en åben invitation til alle unge, der tilbyder nye kulturoplevelser og i bedste fald kan gøre kulturoplevelserne til en mere spontan aktivitet hos unge mennesker.

Museet som praktik-/arbejdsprøvningsarbejdsplads

Vi møder jævnligt nye kollegaer, som for en periode er i arbejdsprøvning eller virksomhedspraktik på museet i samarbejde med Jobcenter Aarhus.

Arbejdsopgaverne er forskellige og kan være pasning af museumsbutikken, bage kage til gæster, projekter i museets Kreative Værksteder, have-/drivhusprojekt og meget mere.

Vi er glade for at hjælpe dem videre og i sommer var det Sofie på 22 år, der inden studiestart, havde et praktikforløb på museet.

Om at være i praktik siger Sofie:” Jeg har den sidste måned været praktikant på Museum Ovartaci, og det har været en dejlig og lærerig tid.
Jeg har interesser indenfor kunst men også indenfor psykiatrien, så Ovartaci havde alt jeg søgte i et praktiksted.
Det psykiske aspekt af Museum Ovartaci har været meget spændende, og hvordan folk kan udtrykke noget så komplekst som deres egen psyke gennem kunst er meget interessant.
Folkene på Ovartaci er også søde og imødekommende mennesker, så jeg har følt mig meget velkommen.”

Museets POPUPOVARTACI på Palle Juul Jensens Boulevard

I september måned holder vi en kort  pause i P O P U P O V A R T A C I på Palle Juul Jensens Blvd., Aarhus N, mens kunstnerforeningen Kubus Alba byder indenfor med deres fine udstilling Tomrum.

Vi har oplevet åbningen af P O P U P O V A R T A C I  som et kærkomment tiltag i området. Mange besøgende har givet udtryk for, at det er ganske uventet og meget dejligt med lidt kultur og kunst i et område, som ikke ellers er præget af den slags.  Også vores projekt BOOKS to go, som laves i samarbejde med REUSE, har vist sig som en stor succes.

Ligeledes er vi lykkedes med at formidle historien om Ovartaci og museet -  om vores midlertidige ophold på Katrinebjergvej, og ikke mindst gøre opmærksom på, at museet i fremtiden vil kunne besøges på Olof Palmes Alle. Historien om Ovartaci og museet fascinerer og begejstrer altid!

Vi glæder os allerede til at vende stærkt tilbage den 5. oktober 2021 med flere BOOKS to go, udstilling og workshop. Åbningstiderne vil være som hidtil: tirsdage & torsdage fra 12-16. Ligeledes planlægger vi at henlægge flere aktiviteter i P O P U P O V A R T A C I  fra midt november i den periode, hvor museet på Katrinebjergvej lukker ned. Blandt andet bliver der skruet gevaldigt op for julehyggen og juleaktiviteterne i november/december måned.

Husk at alle er velkomne, og vi byder altid på en kop kaffe/the.

"Tomrum", En tema-udstilling af den århusianske kunstnerforening Kubus Alba.

Et tomrum kredser - sprogligt - om ingenting. Ingenting er vakuummer i universet. Det betyder også at tomrummet ikke kan stå alene. Dette ingenting må altid have noget at læne sig op ad. Ligesom noget må have et ingenting for at definere sin grænse. Nogle gange er tomrum et sted, hvor noget har været. Tomrummet har en fortid, men ikke en nutid.

Kubus Alba behandler og bearbejder tomrummet kunstnerisk gennem en række værker lavet til Pop-up Museum Ovartaci, og gør tomrummet til det centrale tema, hvad end det skal forstås som et fysisk, følelsesmæssigt eller fænomenologisk ingenting.

Kubus Alba består af billedkunstnerne Birgitte Hvitved Dall (skulptur/fotografi), Signe Kirstein Lanter (Blandform/skulptur), Lisbeth Hulgaard (skulptur/grafik), Marie Kaarøe (skulptur/tegning), Kirsten Schmidt Nielsen (grafik/tekstil) og Lotte Kejser (skulptur/maleri).

Udstillingen har fernisering 10.9. kl. 15.00 – 18.00 og åbningstalen holdes af museumsleder Mia Lejsted.

Udstillingen kan opleves frem til 27.9.21 med flg. åbningstider:

Torsdage og fredage kl. 13.00 – 17.00 samt lørdage og søndage kl. 12.00 – 17.00

BLIV MEDLEM AF STØTTEFORENINGEN / MUSEUM OVARTACIS VENNER

Vi har brug for Dig!

Støtteforeningen er en selvstændig forening, som blev etableret i 2016. Foreningens formål er i nært samarbejde med museet og dets bestyrelse at støtte opretholdelsen og udbygningen af Museum Ovartaci og at udbrede kendskabet til museet og dets arbejde.

Til opfyldelse af sit formål støtter foreningen gennem donationer museet og vælger på generalforsamlingen et medlem til museets bestyrelse. Endvidere søger foreningen ved afholdelse af arrangementer at udbrede kendskabet til og interessen for museet og dets virke, særlig i den nuværende transitionsproces med flytningen til museets nye og endelige adresse på Oluf-Palmes-Allé 11, Aarhus N fra efteråret 2021.

Yderligere oplysninger om Museum Ovartacis Venner, kontakt Hanne Teglhus på hanneteglhus@gmail.com

Læs mere om Museum Ovartacis Venner
Følg os her: