MUSEET I CORONA-TID
Museet i en corona-tid

Mennesketomme udstillingsrum og stilhed – det er og har været en besynderlig tid på museet i hele denne nedlukningsperiode.

Hovedparten af medarbejderne er sendt hjem, værkstederne og Børne Atelieret er lukket ligesom Caféen er det. Det er svært for flere ikke at kunne komme her – både på arbejde og som brugere i værkstederne.

Vi har flyttet datoer for udstillingsåbninger, aflyst arrangementer og mange børne- og unge hold har meldt afbud såvel som alle forårets rundvisninger er blevet aflyst. Det er rigtig ærgerligt.

Læs mere
Kreativ påske 2020
Liv i et lukket museum

Og ja, hvordan kan man så ”holde liv” i et museum med en lukket dør? Svaret er kommunikation og i høj grad de sociale medier! De første uger lagde vi en lille føljeton op på Facebook og Instagram om Ovartacis liv – senere små fortællinger om kunstværkerne, og i påskedagene blev der hver dag lagt små opgaver op med afsæt i et Ovartaci-værk. I påsken annoncerede vi gratis krea-poser til familier med børn, poserne kunne hentes foran museets dør. Det er en lidt ”tynd kop the” i forhold til mødet med gæsterne og aktiviteterne i huset, men sådan er situationen nu.

Den næste og mere alvorlige udfordring er økonomien og de manglende indtægter i denne lukningsperiode, hvor museet i forvejen er økonomisk spændt for. Som alle andre museer må vi kigge i hjælpepakkerne, der nu ser ud til at være på vej til kulturlivet.

Husk det er altid muligt at støtte museets fremtid på flere måder, eksempelvis ved køb af årskort, gavekort eller ved donationer. Se mere på vores hjemmeside.
 

Vi er klar og glæder os til at åbne museet igen

Vi glæder os meget til at vise nye udstillinger og få gæsterne tilbage i huset, så vi håber naturligvis på, at restriktionerne lempes fra politisk hold, og vi så småt kan åbne museet – gerne før d. 10. maj. Vi er klar til atter at åbne dørene med alle de nødvendige forholdsregler.

Læs mere
/Det centrale udstillingsrum Museum Ovartaci
Det nye museum

Museum Ovartaci i nye rammer i 2021

Museets gæster giver ofte udtryk for, at ’der er noget helt særligt i museet' – noget der berører – smukt og voldsomt på samme tid. Og så holder de hånden på brystet. Her sætter oplevelsen sig.

Museet er bygget op om to værdifulde samlinger, begge med rødder i psykisk sygdom og sindet. Den ene er den omfattende kunstsamling, hvor stort set alle kunstnere har eller har haft en tilknytning til psykiatrien gennem deres sygdom. Det er et livsvilkår, der ofte får betydning for kunsten, og som netop er grunden til, at de fleste vil opleve den som meget udtryksfuld og vedkommende. Museets anden samling fortæller om psykiatriens historie, synet på psykisk sygdom og behandling og refleksion over psykiatri i dag.

Værkernes udtryk, sammenholdt med museets emner, kræver de rette rammer. Det hele går op i en højere enhed, når rammerne bliver en del af fortællingen, og rum og bygning gør det bedste for værket og udstillingerne.

Læs mere
Journalisthøjskolen, foto:  Willy Fink Isaksen Wikimedia Commons CC BY-SA 2.5
Blid brutalisme

Den nu tidligere Medie- og Journalisthøjskole er en rå bygning af beton – i blid brutalisme som arkitekterne betegner det – der sammen med de nye omgivelser i Skejby, aktiviteter, kultur og nabolag, fremover skal spille positivt ind i kernen af museets virke og mission. Kunsten skal være, hvor mennesker er, og derfor er dette fremtidens aktive bylivshus en perfekt ramme og afsæt for lokale, nationale såvel som internationale besøgende.

Bygningens råhed og rene udtryk går i tråd med den ærlighed, man finder i værkerne. Værkerne er på ingen måde forskønnet eller tilpasset normer og forventninger, de er, hvad de giver udtryk for – det samme gælder for denne bygning – museets nye ramme. Omvendt lægger bygningen også op til stærke kontraster mellem følsomheden i de detaljerede malerier og tegninger, de historiske effekter fra hospitalet i 1800-tallet, og de rå betonvægge/-gulve.

Synlighed til museets øvrige aktiviteter

To vægtige aktiviteter, der knytter sig til museets formål, er tilbuddet til børn og unge og Frirummet, der er kreative værksteder primært for psykiatribrugere.

Tilbuddet til børn og unge handler om at give muligheder for billedsamtaler i børnehøjde og inspiration til efterfølgende at arbejde praktisk med materialer og udtryk. Vi lægger stor vægt på at tale fordomsfrit og åbent med børnene om psykiske lidelser, og hertil er kunsten en særdeles god indgangsvinkel. Ved de lidt større børn inddrager vi også den enkelte kunstners historie og psykiatriens historie. Aftabuisering af psykisk sygdom er et af museets vigtige formål, og vi har mange års erfaring og stærke kompetencer, når det gælder aktiviteter for skoleklasser og børne-/ungehold med særlige hensyn og behov.

Læs mere
Ressourcerne i kunst

Frirummets udgangspunkt er: ”Vi ved godt, at det ikke altid er nemt at leve med en psykisk sårbarhed” – og mange står alene med det. I Frirummet mødes man om det kreative – ikke sygdommen. Det giver styrke at skabe noget og dele processen med andre, det er den helt enkle filosofi – og vi ved, det virker!

For begge aktiviteter gælder det, at synligheden betyder meget. Det optimale er, at aktiviteterne indgår som et flow i museets puls, så vi over for museumsgæster og andre viser ressourcerne i kunst – hvad man kan opleve i mødet med kunsten, og hvordan den på utallige måder kan indgå i workshops, debatter og som medie for den enkelte kunstner. Det er på alle måder lærerigt og udviklende.

Læs mere
Nyt museum i nyt Bylivshus

Vi glæder os meget til at virke i vores nye permanente museum på Oluf Palmes Allé. Foran os står en spændende, men krævende proces med fundraising, ombygning og indretning af arbejdspladser og aktiviteter og ikke mindst nye udstillinger i nye udstillingskoncepter. Og ja, vi skal have klaret endnu en flytning af vores samlinger, der nu er opmagasineret flere steder.

Fremtidens Museum Ovartaci bliver en del af en større helhed – et hus med mange andre tilbud og aktiviteter. Vi bliver en del af lokalområdet i Skejby med virksomheder, supersygehus og uddannelsesinstitutioner – alt sammen et godt afsæt for en lys fremtid.

Læs mere
Nye billeder af Jette Hansen

Vi har modtaget en donation af kunstner Jette Hansen, som allerede er repræsenteret i museets udstillinger.
Donationen består af over 300-400 oliekridttegninger, som vi nu er igang med at fotografere og katalogisere.
Jette Hansen har i mange år gået på Gallo Skolen og om det at male siger hun: "Jeg får bearbejdet nogle ting, som gør, at jeg får det ud og får det overstået på en måde, så jeg undgår indlæggelse på Psykiatrisk Hospital".
En kæmpe tak til Jette Hansen for den fine donation til museet.

Jette Hansens oliekridtsmalerier er overvejende malet i lyse klare farver, og hun viser som i flere af sine malerier, at hun har en meget fin fornemmelse for at disponere og fortælle i fladen. Typisk for Jette Hansen er en opløftende, manglende respekt for billedets kant – genstande og figurer bliver brat afskåret af billedrammen, som om historien fylder langt mere, end der er plads til i billedet, eller omvendt, maleriet er kun et lille udsnit af en meget længere historie. Billedernes univers er på en måde flydende – figurerne forholder sig ikke til lodret og vandret som vi vanligvis forventer, de kan i Jette Hansens motiver befolke billedfladen fra alle sider.

Læs mere
Følg os her: